Podiceps är ett konsultföretag som är verksamt inom kompetensområdet Geografiska Informations System (GIS). Företaget hjälper sina kunder inom utredning, verksamhetsstöd, utbildning och datahantering kopplat till geografisk information. Nyheter från företaget Nyheter: Länk