Podiceps är ett konsultföretag som är verksamt inom kompetensområdet Geografiska Informations System (GIS). Företaget hjälper sina kunder med utredning, kravformulering och datahantering kopplat till geografisk information.