Podiceps
När, Hur och Var ?
Podiceps är ett konsultföretag som är verksamt inom kompetensområdet Geografiska Informations System (GIS). Företaget hjälper sina kunder inom utredning, verksamhetsstöd, utbildning och datahantering kopplat till geografisk information.     Nyheter från företaget Nyheter: Länk

Några goda exempel på geografisk samhällsinformation

  • Miljö information via e-tjänst
  • Utveckling av landskap och markanvändning
  • Vindbruk i Sverige
  • Regional bullerkarta
  • Gartner Group - Är läget viktigt?