Datahantering

Data och information är, näst personal, organisationens viktigaste resurs och mest strategiska resurs.

Allt fler data släpps fria för varje dag. Detta styrs dels av direktiv från EU och dels från nationella initiativ. Detta är en mycket positiva utveckling.Samhällsinformation blir fritt tillgängligt! Kunskap om egna och andras data blir ofta en framgångsfaktor inom många verksamheter.

Regionala sammanställningar

För att se samband och ge överblick kan man behöva regionala sammanställningar. Miljöstörningar är ofta av mellan- kommunal karaktär. En regional karta kan beskriva exempelvis olika miljöstörningar såsom luft föroreningar och trafikbuller.

Dataladdning och behandling

Stora datamängder transporteras mellan olika system varje dag. Data behöver ofta filtreras och behandlas vid transporten. Podiceps har gått in som en extra resurs i projekt där data har transporterats, tvättats och laddats mellan olika system.

Dokumentation av data

Att dokumentera vilka data som en organisation förfogar över borde vara lika självklart som att ha ett register över sin egen personal. Med vetskap om datainnehåll, tidsstämplar på data, etc får man bättre underlag för att fatta beslut inför framtiden. Podiceps hjälper organisationer att kartlägga och dokumentera sina data.