Podiceps

Uppdrag

Home  >>  Uppdrag

Uppdrag

Podiceps har genomfört ett stort antal uppdrag inom olika områden. Här ges några exempel:

Utredning och verksamhetsstöd

- Podiceps har genomfört en omfattande utredning av dataunderlag för kartering av luftföroreningar inom Sverige och Norden. Underlaget levererades som överskådliga tabeller och beskrivande text. - I ett forskningsprojekt gick företaget in som stöd och gjorde en snabb och effektiv inventering av väg- och spårbullerkartor runt flygplatser. Ett gott beslutsunderlag för att studera effekter av olika bullerkällor. - Förutsättningar, nuläge och detaljerad målbild, samt tekniska förutsättningar beskrevs i ett uppdrag där man ville få fram ett underlag för en samlingskarta för ledningsnät. Uppdraget redovisades i en gedigen rapport. - Podiceps utarbetade en processmodell för planering och projektering inom VA och Fjärrvärmeverksamhet. Modellen användes för att se hur verksamheten skulle kunna förbättras och effektiviseras.

Utbildning

- Podiceps utarbetade och höll en uppskattad introduktionskurs till GIS kombinerat med intern grundutbildning på ArcGIS desktop.

Datahantering

- Podiceps har genomfört en omfattande strukturering och inläsning av fotografier i en SQL databas. Fotografierna används för att bl.a. bedöma fönster- och fasadtyper på byggnader. Även kartdata laddades in i databasen. - Företaget har sammanställt och byggt upp en regional bullerkarta för Stockholms län. Efter detta har kartan publicerats som en WEB karttjänst och är publikt tillgänglig.